Kista nya bibliotek

Kreativa rum i rummet

Ett inbjudande bibliotek som tilltalar alla åldrar, förenar analog och digital teknik och öppnar upp för olika användningsområden. Kistas nya bibliotek är en samlingsplats som har prisats både internationellt och lokalt.

Om solen ligger på lyser de kulörta fönsternischerna i bakmålat glas. Kista bibliotek går inte att missa, vare sig från gatan eller från tunnelbanan. Interiören är minst lika iögonfallande.

Här bygger lösningen på en idé om flera rum i rummet. I stället för att dela upp ytan med skiljeväggar, har vi skapat ett antal individuella boxar med olika användningsområden. Dessa skiljer ut sig i färg, form och material och hjälper besökaren att orientera sig.

Det första man möter i entrén är den gula pergolaboxen, en manifestation för ”det digitala biblioteket”, där man både kan låna datorer och ha utbildningar. Mitt i rummet finns en öppen box där bibliotekarierna arbetar med god överblick och kontakt med besökarna.

Den skönlitterära boxen är helt klädd i böcker och i barnboxen pågår olika animations- och pysselprojekt. I ett ljudisolerat rum finns en inspelningsstudio för film, musik och radio samt en 3D-skrivare.

Här finns också små studierum för skolelever och en stor föreläsningssal med en glasfasad från golv till tak. På en centralt placerad scen ryms det femtio personer och skulle sikten skymmas för publiken, kan de ändå ta del av det som händer via liveprojektioner på bibliotekets väggar.

Huvudentrén är placerat i ett ljust atrium, med specialdesignade möbler och tre mobila utställningsboxar för digital konst. I fasadens två stora burspråk och i de avlånga fönstren, kan besökarna både sitta och ligga bekvämt.

Vår målsättning med detta bibliotek var att skapa ett i alla avseenden öppet och inbjudande mötesplats där alla kistabor vill vara.

Utmärkelser och priser

Till vår glädje har biblioteket belönats med två priser. Först ut var det internationella ”Public Library of the Year Award 2015”, instiftat av den danska Kulturstyrelsen med motiveringen:

”Valet av det vinnande biblioteket baseras på bibliotekets tydliga syfte och medvetna lek med yta och teknologi. Det är en plats där det analoga möter det digitala och där rum skapats i rummet. Arkitekturen är lekfull utan att rikta sig till en bestämd åldersgrupp, och de arkitektoniska lösningarna gör biblioteket extremt flexibelt.”

Biblioteket har även tilldelats fackförbundet DIK:s utmärkelse ”Årets bibliotek 2015” med följande motivering:

”Sammantaget framstår Kista bibliotek som ett inbjudande bibliotek mitt i lokalsamhället, öppet för alla invånare med olika och skiftande behov och önskemål.”

Kista bibliotek och Kista Galleria hade under lång tid fört diskussioner om att flytta biblioteket från Kista torg in i gallerian. Wester+Elsner arkitekter fick i uppdrag att skapa ett modernare, mer flexibelt och tillgängligt bibliotek.

Efter ett antal olika idéskisser för olika placeringar, kom vi överens om en lokal på övre plan mitt i gallerian. Förutsättningarna var mycket bra. Här fanns ett stort rum som vände sig mot de två affärsgatorna samt gallerians östra och södra fasader.

Projektets framgång beror mycket på det exemplariska samarbetet mellan arkitekter och beställare. Från dag ett har man haft kontinuerliga avstämningar och skissmöten där var och en har bidragit med sin expertis.

Användning Bibliotek
Plats Kista Galleria, Stockholm
Beställare Stockholms kulturförvaltning
Byggår 2014
Kontaktperson Fredrik Elsner