Kungstrappan

En ny länk i city

Ett projekt som skapar nya stråk och utvidgar Stockholms City

Kungstrappan är namnet på ett projekt med två huvudmotiv – skapandet av en ny förbindelse mellan Kungsgatan och Regeringsgatan i centrala Stockholm, samt en total ombyggnad av en kontorsfastighet med utrymme för fler och större butiker och moderna attraktiva kontor. Förbindelsen, döpt till Kungstrappan, annonseras i gaturummet av projektets mest spektakulära inslag, en tillbyggnad på Regeringsgatan utförd helt i glas.

 

Användning Kontor och butikslokaler
Plats Regeringsgatan, Stockholm
Byggår 1999-2004
Beställare Drott Projekt FM AB
Kontaktperson Fredrik Elsner