Kista galleria

Ett nytt tak

Kista Galleria gav oss i uppdrag att rita en ny entré mot norr där det byggs flera nya bostadsområden. Samtidigt ville man skapa en ny identitet för hela norra delen av gallerian.

Besökaren anländer från Hanstavägen till ett generöst glasat entrérum i två våningar och tar sig via rulltrappor direkt upp till kundgatan. Den förut så stängda och mörka delen av Kista Galleria har med de nya stora glaspartierna blivit en ljus mötesplats med nytt café och systembolaget.

För att ge gallerians norra del en egen identitet valde vi att skapa ett unikt undertak bestående av ca 250 pyramider av stuck. Redan från Hanstavägen ser man pyramidtaket som hänger över entrérummet för att sedan vika in över kundgatan. Taket fortsätter sedan i två stora flak över nöjesdelen. Mot Modeboulevardens södra del vinklar sig pyramidtaket upp på en lutande vägg som syns från långt håll och fungerar som en portal för hela gallerians norra del.

Genom att flytta en av rulltrapporna från Modeboulevarden till Brandesgången skapades nya ytor åt O´Learys och sikten i kundgatan förbättrades.

Användning Galleria
Plats Kista
Byggår 2014
Beställare Citycon
Kontaktperson Fredrik Elsner