Punkt, Västerås

Punkt får nya entréer och förnyat innehåll.

Som en del i Corems omfattande satsning på Västerås City öppnas det anrika handelshuset Punkt upp med nya entréer och förnyat innehåll. Det övergripande målet är en levande stadskärna med människan i fokus.

Ombyggnaden av handelsvåningarna i Punkt är ett av de första delprojekten i en ny strategi för Corems stora bestånd i ”Västerås CBD”. Flöden, kopplingar, blandade funktioner och en mångfacetterad stadskärna som lever dygnet runt är ledstjärnorna för utvecklingen. Bland de viktigaste inslagen i projektet är nya och förnyade entréer som möjliggör smidig och lättöverskådlig rörelse genom fastigheten.

Samtidigt tas de befintliga gångbroarna över omgivande gator bort till förmån för nytt innehåll och levande bottenvåningar. En strategi som inte bara kommer ge avtryck på Kv Mats och handelsplatsen Punkt utan påverka fler av fastigheterna intill.

Ombyggnaden omfattar ca 5.000 kvm i två plan – gatuplan och en trappa upp.

Huset ritades ursprungligen av Backström och Reinius och uppfördes 1966-68. Vid sidan av den modernistiska arkitekturen innebar kombinationen av parkering, butiker och service i samma byggnad något helt nytt för Västerås.

Västerås är en av Sveriges äldsta städer, landets sjätte största tätort som växer så det knakar. Vid årsskiftet 21/22 blir Västerås dessutom universitetsstad då Mälardalens Högskola uppgraderas till universitet.

På ett övergripande plan kan man säga att utvecklingen sker i tre stadsdelar; omvandlingen av stadskärnan, förtätningen och omställningen av östra delen av staden (från verksamhetsområden till blandstad) och slutligen den nya staden vid vattnet, Mälarporten (tidigare hamn och industriområden), dit också Resecentrum räknas.

Våra uppdrag för Corem ingår i omvandling av framförallt södra stadskärnan, ”CBD”, och utveckling av kv Sigurd i området söder om Resecentrum i den nya stadsdelen Mälarporten.

Tillsammans med Corem arbetar vi med att måla upp en ny vision för hela södra city, med syftet att återskapa en levande stadskärna. En enorm satsning med målet att gjuta nytt liv i området, med ett bredare mer diversifierat innehåll, koncentrerade flöden och levande bottenvåningar i basen. Konkret spänner våra olika uppdrag från små hyresgästskisser ”här och nu”, till stora ombyggnadsprojekt närmaste åren och nya detaljplaner.

Se även projektet Kvarteret Loke 24 och håll utkik efter nyheter i fler projekt som ännu är i sin linda.

Läs också Nu rivs gångbroarna i Västerås.

Användning Stadsutveckling, handel och parkering
Plats Kvarteret Mats, Västerås
Beställare Corem
Byggår 2021-
Kontaktperson Björn Westerholm