Mjölkkilskobben

Sommarhus i skärgården

Modernt fritidsboende på en liten kobbe.

 

Uppgiften var att skapa ett modernt fritidsboende på en liten kobbe i Stockholms skärgård. Det resulterade i flera små hus med välstuderade utblickar och sköna uterum. Särskild omsorg lades på samspelet mellan innerum och uterum. Köket gjordes till en centralpunkt där man kan överblicka hela kobben.

Användning Fritidshus
Plats Mjölkkilskobben, Stockholms skärgård
Byggår 2005
Beställare Privatperson
Kontaktperson Fredrik Elsner