Mobilitetscenter

Parkering i glitter

Tillsammans med NCC utvecklar vi ett Mobilitetscenter när Järva Krog i Solna växer till kvartersstad.

NCC: s nya Mobilitetscenter är ett parkeringshus med lokaler i bottenvåningen, med fokus på mobilitetstjänster. I det som blir nya Järva kvartersstad, ställer Solna stad höga krav på utformningen, särskilt vad gäller på något så tråkigt som ett parkeringshus. En sådan byggnad i en kvartersstadsmiljö måste tillföra något utöver lagring av fordon. Byggnaden måste tillföra stadslivet något i sin gestaltning, bidra till trygghet och bjuda på en upplevelse. Gestaltningen bygger på en glittrande och reflekterande fasad, i glas och metall. Och med en levande bottenvåning där man kan får tillgång till mobilitetstjänster men även kan äta en bit på restaurang.

Byggnaden är under uppförande och beräknas stå färdig någon gång kring årsskiftet 2021/2022.

Användning Parkeringshus, butiker, restaurang
Plats Järva Krog, Solna
Beställare NCC Property Development
Pågående projekt Beräknas klart 2022
Kontaktperson Ivar Kandell