Mobilitetscenter

Parkering i glitter

Tillsammans med NCC utvecklar vi ett Mobilitetscenter när Järva Krog i Solna växer till kvartersstad.

NCC: s nya Mobilitetscenter är ett parkeringshus med lokaler i bottenvåningen, i första hand för verksamheter med fokus på mobilitetstjänster. I det som blir nya Järva kvartersstad, ställer Solna stad höga krav på utformningen av den fysiska miljön utan undantag för något så till synes banalt som ett parkeringshus. En byggnad i en kvartersstadsmiljö måste förutom att uppfylla sin grundfunktion – i detta fall lagring av fordon – bidra med kvaliteter till sin omgivning. Byggnaden måste tillföra stadslivet något i sin gestaltning, bidra till trygghet och bjuda på en upplevelse. I detta fall  bygger gestaltningen på en glittrande och reflekterande fasad i glas och metall. Byggnaden får en levande bottenvåning där man kan får tillgång till mobilitetstjänster men även kan äta en bit mat på restaurang.

Byggnaden är under uppförande och beräknas stå färdig någon gång kring årsskiftet 2021/2022.

Användning Parkeringshus, butiker, restaurang
Plats Järva Krog, Solna
Beställare NCC Property Development
Pågående projekt Beräknas klart 2022
Kontaktperson Ivar Kandell