NCC Mobilitetscenter

Parkering i glitter

Där Järva Krog i Solna växer till kvartersstad, har vi tillsammans med NCC utvecklat ett Mobilitetscenter.

NCC: s nya Mobilitetscenter är ett parkeringshus med lokaler i bottenvåningen, i första hand för verksamheter med fokus på mobilitetstjänster.

Belägen i det som blir nya Järva kvartersstad, ställer Solna stad höga krav på utformningen av den fysiska miljön – utan undantag för något så vardagligt som ett parkeringshus. En levande byggnad i en kvartersstadsmiljö måste förutom att uppfylla sin grundfunktion – i detta fall lagring av fordon – bidra med kvaliteter till sin omgivning. En sådan byggnad måste tillföra stadslivet något i sin gestaltning, bidra till trygghet och bjuda på en upplevelse. Detta har projektet haft som mål att uppfylla under de förutsättningar som finns.

Byggnaden är utvändigt gestaltad med en glittrande och reflekterande fasad i glas och silverfärgad perforerad plåt, som återspeglar omgivningen, den skiftande himlen, årstider och väder. Från insidan upplevs fasaden transparent och ger gott om dagsljus och fina utblickar på parkeringsdäcken. Fasadmönstret är uppbyggt efter en intrikat rapport som är svår att uppfatta för ögat, och som även tar hänsyn till de lutande däckens höjdförändring. Nattetid är fasaden belyst. Byggnadsstommen är i betong och invändigt har grafiska element, navigation och färg använts som huvudsakligt gestaltningsgrepp. Byggnadens bottenvåning innehåller lokaler där man har tillgång till mobilitetstjänster och även kan äta en bit mat på restaurang. I byggnaden finns också skyddsrum och en nätstation för elnätet. 

Parkeringen rymmer 764 parkeringsplatser, lokal-/butiksyta är ca 1 900 kvm och byggnadens BTA är 25 300 kvm.

Användning Parkeringshus, butiker, restaurang
Plats Järva Krog, Solna
Beställare NCC Property Development
Utfört 2022
Kontaktperson Ivar Kandell