Oasen, Bergen

Från handelsplats till nytt stadsdelscentrum

Wester+Elsner har tillsammans med Citycon jobbat fram en strategi för hur den existerande handelsstrukturen kan utökas och utvecklas med ambitionen att skapa den självklara platsen där de boende, studerande och arbetande möts kring mat, handel, service, rekreation, vård, hälsa.

Oasen Bergen översikt

Strategiskt placerad.

Mellan den nya spårvägen som kopplar ihop Fyllingsdalen med Bergen centrum, och den nya regional bussterminalen kommer stadsdelscentrat Oasen bidra till stadslivet genom levande fasader, öppnare och starkare entréer med serveringar, service och handel som spiller ut på gator och torg. Detta mitt i kommunens planer för bostadsförtätning och nytt kulturhus i Fyllingsdalen.

Oasen bergen
oasen bergen interiör
Användning Stadsdelscentrum
Plats Bergen, Norge
Byggår -
Beställare Citycon Norge, Bergen kommun
Kontaktperson Fredrik Rosell