Restaurangerna Green Bull och Toscanini

Italienska smaker och Tyresös snällaste lunchkrog

Tillsammans med Skandia Fastigheter och ägare tog vi fram nya inredningskoncept för de bägge restaurangerna:

TOSCANINI och GREEN BULL i Tyresö centrum.

GREEN BULL

I takt med att Tyresö uppdaterade sitt centrum var det dags för den populära lunchrestaurangen att göra detsamma. En tydligare koppling dem emellan gjordes och restaurangens fasader öppnades upp och möblering fick komma ut på centrumets invändiga torg.

Vårt uppdrag bestod i att, med den befintliga inredningen som bas, förnya den invändiga restaurangmiljön.

Restaurangen fick nya bord och stolar, kompletterande belysning och en ny färgsättning. Dessutom arbetade vi med planlösningen för att skapa en varierad och intressant miljö.

Vårt mål var att utforma och skapa naturlig samlingsplats där alla Tyresöbor känner sig välkomna.

 

TOSCANINI

Restaurang Mosaik ville i samband med att man fick ett nytt namn – Toscanini och en ny matprofil, även uppdatera den interiöra miljön.

Vi fick här i uppdrag att, med begränsade medel förädla restaurangmiljön. Vi tänkte återbruk och anpassning av befintligt, göra om och nytt där det märks. Vi skapade en miljö med en lugn färgskala och ett sobert uttryck. Trärena ytor och jordiga färger. Restaurangen fick även delvis ny inredning och ny belysning.

Vår vision var att skapa en trivsam plats, alla tider på dygnet.

För att ytterligare poängtera de nya smakerna, hjälpte vi även till med framtagande av en ny grafisk profil, där både menyer och skyltar fick ny karaktär.

Användning Restaurang
Plats Tyresö centrum
Beställare Skandia Fastigheter
Utfört 2017-2019
Kontaktperson Karin Widell