Scandinavian Xpo

Mötesplats i världsklass

Scandinavian Xpo utvecklas till en internationell arena för möten och mässor.
Före detta Eurostop Arlanda byggs om till event- och konferensanläggning och befintligt hotell utökas med en nybyggnad utmed E4:an innehållande 200 rum.

Scandinavian Xpo slår upp dörrarna 2020 och kommer att innehålla nya mässhallar, konferenslokaler och hotell. Stockholmsregionen har Europas starkaste tillväxt och rankas i internationella sammanhang som en av världens mest attraktiva städer. Områdets nya mötes- och eventarena kommer att tillföra den internationella flygplatsen Arlanda och storstadsregionen Stockholm-Uppsala möjligheter och kapacitet för stora mässor, konferenser, kongresser och event.

Wester+Elsner är ansvariga arkitekter och projektet omfattar tre mässhallar och tillhörande konferens för event och möte samt nybyggnation av hotell för Nordic Choice om 200 rum med tillhörande konferens-, lobby- och receptionsytor. Anläggningen kommer även att inhysa flera restauranger. Hela anläggningens exteriör ses över i samband med övrig byggnation och avslutningsvis renoveras befintligt hotell om ca 220 rum. Sammantaget omfattar projektet 45 000 m2. Byggnationen genomförs med kvarsittande hyresgäster i fastighetens södra del samt i befintligt hotell. Projektet har en hög miljöambition och projekteras med fokus på låg energiförbrukning och hållbara materialval samt en klassificering enligt BREEAM Excellent och Very Good (befintligt hotell).

Användning Mässanläggning, hotell
Plats Arlanda, Stockholm
Byggår 2017-
Beställare Arlandastad Holding AB
Kontaktperson Kajsa Axelsson