Sergelgången

FRÅN BETONGGÅNG TILL GALLERIA

Som en fortsättning på Sergels Torg förlängdes det underjordiska butiksstråket på 70-talet ända bort till NK. Miljön präglades av sina hårda, otrygga och nedgångna miljö i betong och och ogästvänliga utomhusklimat.

I ett samarbete mellan Stockholms Stad och kringliggande fastighetsägare genomfördes under 2003-2004 en omfattande upprustning av butiksstråket. Med nya ytmaterial, sänkt golvnivå, nya butiksfasader och en ny belysning har området blivit en attraktiv handelsplats med samma status som området ovan mark. Stråket har även fått ett inomhusklimat med mer av en galleria-karaktär. Ett tekniskt komplicerat byggprojekt i samarbete med många aktörer.

Användning Butiker och gångstråk
Plats Stockholm
Byggår 2004
Beställare Gatu- och Fastighetskontoret, Stockholm Stad
Kontaktperson Fredrik Elsner