Sporren 16

Lyft vid Sergels Torg

Fastigheten Sporren 16 vid Sergels Torg i Stockholm bebyggdes under cityomvandlingen med ett kombinerat kontors- och handelshus, där varuhuset EPA var den tongivande handelshyresgästen. Idag har H&M en flaggskeppsbutik i byggnaden med huvudentré på hörnet mot Sergelgatan.

För att göra både platsen och byggnaden mera inbjudande och ljusare har vi tillsammans med fastighetsägaren Axfast och H&M ritat en ombyggnad av hörnet. Stora fönsterpartier öppnar upp det övre planet för att understryka platsens publika karaktär och göra butiken ljusare och mer välkomnande. Gestaltning och detaljer har anpassats för att i så stor utsträckning som möjligt inordna sig i byggnadens befintliga uttryck.

Användning Butik
Plats Sergels Torg, Stockholm
Byggår 2019
Beställare Axfast
Kontaktperson Ola Larsson