Vällingby Centrum Skyltar

Uppdaterad klassiker

Vällingby Centrum invigdes år 1954 som hjärtat i ABC-staden och är en säregen plats full av arkitekturpärlor.
2017 inledde vi tillsammans med Svenska Bostäder ett arbete avseende grafisk identitet och ny centrumskyltning i Vällingby Centrum.

 

För att värna om centrumets historia och vara sann mot dess rötter blev det en självklarhet att återta namnet Vällingby Centrum, från det dåvarande Vällingby City. En ledstjärna i arbetet var att förstärka det formspråk som präglar platsen och dess arkitektur.

Det togs fram en ny logotyp som bidrar med historik och karaktär, och som fungerar som både stor takskylt och liten markör i digitala kanaler. Färgskalan i den grafiska identiteten är varm för att accentuera den personliga och välkomnande atmosfären i Vällingby Centrum. Cirkeln var utgångspunkten för vår form och hämtades från platsens fysiska miljö.

 

 

 

Vid infarterna infördes ny centrumskyltning. Vi jobbade med ordning, läsbarhet och orienterbarhet, där även byggnadernas egna förutsättningar och utseende fick lyftas fram. Skyltarna utformades specifikt för varje läge med inspiration från Vällingbys klassiska 50-talkaraktär. Avskalade och funktionella med neonrörsinspirerad belysning. Skyltarna består av utskurna bokstäver eller logotypen, placerade på fasad eller fristående och dubbelsidiga, stillastående eller snurrande.

 

 

 

På K2, Centrumhusets tak placerades en skylt med utskurna lysande bokstäver på en hög stålmast, en tydlig och välkomnande gest mot Vällingby Torg, som för tankarna tillbaka till fasadens och takets ursprungliga utseende med den dåvarande masten som höll uppe de lokala butikernas neonskyltar.

Vällingby Centrum på 50-talet
Användning Handel
Plats Vällingby, Stockholm
Byggår 2018-2019
Beställare Svenska Bostäder
Kontaktperson Ola Larsson och Enida Kratovic