Tyresö Centrum

Tyresös mötesplats, sedan 1965.

Ett kommuncentrum blir aldrig färdigt. Det är en plats som ständigt lever och utvecklas med och för sina besökare och invånare. I Tyresö påbörjades resan 1965 och sedan 2015 har vi fått vara med på färden.

Wester+Elsner har hjälpt Skandia Fastigheter att ta fram designkoncept för restauranger, foodcourt samt utformat ett nytt familjerum. Vi har också tagit fram ett grafiskt manér för gestaltning av lokaler under ombyggnation samt identitetsskapande folieringar för flera av hyresgästerna i centrumet.

Samtidigt pågår arbetet med att löpande förvalta och fortsätta utveckla Tyresö Centrum, en plats där handel, verksamheter och service tillsammans utgör navet och den självklara mötesplatsen i Tyresö. I detta arbete bidrar vi med hyresgästanpassningar och övergripande strategi kring utformning av centrumet och dess funktioner.

Wester+Elsner fick uppdraget att utforma ett familjerum samt rusta upp befintligt kund-wc i Tyresö Centrum. Här ska alla barn och föräldrar känna sig välkomna att ta en paus. Rummet erbjuder plats för lek men också möjlighet att i lugn och ro slå sig ner för att ge barnen mat.

I den inre delen finns sköna fåtöljer och ett bord med stolar för stora och små samt möjlighet att värma mat. Slår du dig ner i någon av fåtöljerna kan du beroende av behovet av avskildhet och uppsyn över lekytan dra för eller undan draperierna som tillsammans med den runda mattan och den varma belysningen bidrar till den ombonade känslan. De rumsskapande nedpendlade armaturerna över lekytan för tankarna till moln och ger ett lekfullt intryck.

Färgskalan går i varma toner med en fantasifull väggmålning som inspirerar till lek medan den inre delen av rummet har ett lugnare, ombonat uttryck.

Kund-wc på andra sidan kundgatan har ett tydligt släktskap i sin utformning med samma färgsättning och med en lekfullt mönstrad keramisk platta.

Användning Handel
Plats Tyresö
Byggår Pågående
Beställare Skandia Fastigheter
Kontaktperson Ola Larsson