Arninge Centrum

Från externgalleria till modern handelsplats

Arninge är en handelsplats i spännande utveckling. Området är motorn i Täby kommuns satsning på den nya stadsdelen Arninge-Ullna. Förutom ny bostadsbebyggelse och annan samhällsservice tillkommer utvecklad infrastruktur och kommunikationer med ett nytt resecentrum samt flera spännande handelsprojekt i närområdet.

 

För Genesta arbetar vi med omdaningen av de båda fastigheterna som utgör Arninge Centrum.

Det pågår en omvandling från omoderna externgallerior till fastigheter med effektiva volymhandelslokaler, trevliga restauranger och en satsning på frisk- och hälsovård. Byggnaderna ”vänds ut-och-in” och samtliga kommersiella lokaler får egna entréer samtidigt som fasaderna får helt nya, individuella uttryck och byggnaderna genomgår en omfattande teknisk modernisering.

Hus 1, ”JULA-huset”, är färdigställt. Ankarhyresgästerna är JULA och Dollarstore kompletterade med Elon, Hööks, ChopChop och Bores Hamburgare.

Under 2021 påbörjades första etappen av ombyggnaden av hus 2, ”ICA-huset”. ICA Kvantum och Apoteket fick då sällskap av Arken Zoo med butik och veterinärmottagning och ett över 3 000 kvm stort Nordic Wellness-gym.

Längre upp i byggnaden finns förutom renoverade kontorslokaler också Familjeläkarna med en vårdcentral och för att ytterligare befästa positionen som hälsohus har man samlat ett antal mindre hyresgäster inom vård och hälsa i klustret Arningehälsan.

I nästa etapp tillkommer ytterligare nya handelsaktörer då ICA lämnar den fastigheten och flyttar över tvärs gatan till sin nya byggnad som nu uppförs.

Användning Handel, frisk- och hälsovård, kontor, mm
Plats Arninge, Täby
Byggår 2019-
Beställare Genesta
Kontaktperson Ola Larsson