BETA

Kundgång i Passagen / BETA

Wester+Elsner fick i slutet av 2015 uppdraget att utforma en tillfällig galleriagång som skulle vara gestaltad för ett koncept med korttidskontrakt, pop-ups och tillfälliga butiksetableringar medan planeringen för det långsiktiga projektet på platsen pågick.

I hörnet Mäster Samuelsgatan/ Regeringsgatan uppförs en helt ny byggnad i regi Pembroke Real Estate. Under den långa processen fram till rivning och byggstart uppstod behovet av en tillfällig galleriagång i den befintliga byggnaden. Den av Wester+Elsner omarbetade galleriagången invigdes i april 2016. Den tidigare, exklusiva nittiotalsmiljön i Passagen ersattes av en mera samtida miljö som skulle uttrycka ett provisorium, men ändå med hög kvalitet.

I samband med ombyggnaden bytte också Passagen namn till Beta för att betona att miljön och innehållet i galleriagången utgjorde en övergångsfas och ett slags experimentverksamhet både för hyresgästerna och för fastighetsägaren. Entrédörrarna till butikerna bestod av stora skivor som också fungerade som skyltar. Dörrskivor och dörrnischer målades i olika kulörer och en bolonmatta i grå toner mönsterlades i galleriagången. Materialen och butikerna i samverkan gav en egen och tydlig karaktär för besökaren. Upplevelsen av miljön i gången utformades för att präglas av de hyresgäster som för tillfället fanns där, på så vis kom den också att variera över tid.

Parallellt med arbetet med den provisoriska miljön har vi bistått Pembroke i arbetet med utvecklingen av den kommersiella miljön i byggnaden som nu uppförs.

Galleriagången breddades och försågs med ljusa plywoodpartier, entrédörrarna till butikerna bestod av stora skivor som också fungerade som skyltar.
Boaseringarna kläddes in och målade vita, ett buteljgrönt tak i entréhallen fick en effektbelysning av ljusstavar för att stärka synligheten utifrån och samtidigt matcha hörnan i Mood på andra sidan gatan.
Användning Provisorisk galleria
Plats Stockholm
Byggår 2016
Beställare Pembroke Real Estate
Kontaktperson Björn Westerholm