Bromma Blocks H3

Sveriges bästa galleria 2011

En av Stockholmarnas nya shoppingfavoriter inryms i en av Bromma flygplats gamla hangarer – hangar 3 – som på sin tid var den största i norra Europa. Här har den historiska byggnaden integreras med nytänkande arkitektur och vi har skapat en unik handelsplats.

 

Bromma Blocks galleria vann Retail Awards 2011 i kategorin Sveriges bästa köpcentrum/galleria med motiveringen:

”Årets vinnare är ett center som utmanat de traditionella galleriagångarna och skapat ett kvinnligt, sinnligt strosande rörelsemönster i kundstråken. Man har vågat hålla i sitt koncept genom hela projektet, både mot hyresgäster, entreprenörer och politiker. Resultatet är ett lyxigt center med både värme, själ och överraskningar.”

 

Gallerian präglas av flygplanshangarens höga och öppna rum som är byggd för 1950-talets största flygplan. Utmaningen har varit att behålla den kulturskyddade rymden, med endast en bärande pelare, och överblickbarheten men att samtidigt skapa en täthet och rumslighet i mänsklig skala. Handeln och kundstråken i Hangar 3 är inspirerade av det klassiska varuhuset där varor exponeras nära kunderna. Utöver överblick och orienterbarhet lämnas det till kunden att själv skapa sitt eget kundvarv genom att fritt röra sig mellan olika butiker. Gallerian kännetecknas av modern design och tydliga historiska inslag.

Användning Galleria
Plats Bromma, Stockholm
Byggår 2009-2010
Beställare KF Fastigheter
Kontaktperson Fredrik Elsner