Bromma Blocks H4

Bromma Blocks utbyggnad

Bromma Blocks växer i etapper för att slutligen bestå av över 100 000 kvm uthyrningsbar yta, fördelat på 150 butiker. Nästa utbyggnadsetapp bryggar över Ulvsundavägen och integreras i den framväxande stadsdelen i Ulvsunda och Stockholms promenadstad. Utöver handel planeras för service och stadsdelsfunktioner.

Utvecklingen av Annedal och Ulvsunda med flera tusen bostäder sker i samverkan över kommungränserna Stockholm – Solna – Sundbyberg. Tvärbanans utbyggnad utgör ryggraden i utbyggnaden och säkerställer god tillgänglighet med kollektivtrafik. Bromma Blocks med sina två hållplatser ligger centralt i det nya bostadsområdet invid genomfartsvägen och med gångavstånd till Bromma flygplats och båtbryggorna vid Mälaren.

Användning Galleria
Plats Bromma, Stockholm
Beställare Vencom Property Partners
Kontaktperson Fredrik Rosell