Butiksfronter Gallerian

En integrerad mötesplats

Brokighet för variation och livfull stadsmässighet.

Wester+Elsner har medverkat i arbetet med att ta fram vision och koncept för den framtida handels- och mötesplatsen samt utvecklat och projekterat de nya butikerna i Fastigheten T33. Fasaderna på de nya butikerna är utformade med omtanke kring detaljer och med material som klarar ett nära möte. I gestaltningen har vi eftersträvat en positiv brokighet med målsättningen att skapa en inspirerande och varierad miljö och att ge varje butik en unik inramning.

När AMF nu omvandlat hela Kvarteret Trollhättan med ”Urban Escape” som övergripande tanke har Gallerian utvecklats i symbios med övriga verksamheter – nya hotell, kontor, takparker och torg. Tanken är att Gallerian kommer att vara bättre inte­grerad med sin omgivning, med flera nya vägar genom kvarteret och nya aktiva öppna fasader. Stadsmässiga kvaliteter tillförs och Gallerian stärker sin roll som attraktiv mötesplats och bidrar till en positiv utveckling av city.

 

Användning Galleria
Plats Gallerian, Stockholm
Byggår 2016
Beställare AMF
Kontaktperson Sara Sigfridsson