Farsta centrum

LITE MER PERSONLIGT

Med målet att modernisera, utveckla kundflödet och skapa nya ytor för handel fick vi uppdraget att förnya denna kulturhistoriskt intressanta handelsplats.

Farsta Centrum

Farsta Centrum byggdes 1960 och har under tiden genomgått en rad olika ombyggnader varav den förra ägde rum i mitten av 1990-talet. Farsta Torg är en kulturhistoriskt intressant miljö och en populär handelsplats. Målet vid sidan av en modernisering har varit att utveckla kundflödet samt tillskapa nya ytor för handel. Delar av centrum förnyades i två etapper som omfattade om- och tillbyggnad av två kvarter vid Farsta Torg.

Den första etappen invigdes i oktober 2009, den andra ett år senare. Totalt omfattade projektet ett fyrtiotal butiker, projektering motsvarande drygt 23 000 kvm varav 3000 kvm utgör tillbyggnad. Ett första projekt, ett parkeringsdäck i två plan för 400 bilar, invigdes i juni 2009.

Farsta centrum

W+E:s uppdrag har omfattat hela processen från inledande konceptskisser till och med bygghandlingar. Hyresgästprojekteringen med ett nära samarbete med beställare och hyresgäster hanterades också av W+E. Gestaltningen såväl in- och utvändigt är inspirerad av det femtiotal som Farsta skapades i, sett ur ett 2000-talsperspektiv.

Genom ett parallellt uppdrag 2011 fick vi förmånen att vidareutveckla planen att bygga ut Farsta Centrum mot Farstavägen med en nybyggnad på Karlandaplan, en tidigare parkeringsplats. Den nya byggnaden kopplar på det befintliga Medborgarhuset och innehåller en stor mataffär med tillhörande parkering i två våningar.

Med utgångspunkt i det befintliga Farsta Centrum och dess specifika 50-tals arkitektur ville vi skapa en ny byggnad med en unik fasad i samma anda. Vid sidan av utökade ytor för handel var målet att skapa en levande plats och en ny entré till Farsta Centrum.

Användning Handelscentrum
Plats Farsta Centrum, Stockholm
Byggår 2008-2014
Beställare Atrium Ljungberg AB
Kontaktperson Björn Westerholm och Fredrik Elsner