Gefle Dagblad- Kulturhusen

Bostäder i kulturhistorisk miljö

Vi hjälper Peritas med en om- och tillbyggnation av bostäder i centrala Gävle.

Kvarteret Påvel Ångerman är historiskt sett starkt knutet till Gefle Dagblad och har varit centrum för Gävles lokaljournalistik under större delen av 1900-talet. Idag har alla tidningar flyttat och flertalet byggnaderna rivits eller byggts om till bostäder.

De kvarstående kulturhistoriskt skyddade byggnaderna från 1800-talet längs med Ruddammsgatan, bl.a gamla tidningsredaktionen, en möbelbutik och verkstad, ska varsamt byggas om till bostäder. Gårdarna återställs och detta kommer tillföra gaturummet ett vackert grönt tillskott då de är öppna mot gatan.

Gestaltningen i sin helhet utgår från befintliga byggnader och bygger på bevarande återställande. Nya till­skott i form av utvändiga nya trapphus samt entrégångar utförs som ett tydligt nytt tillägg som samtidigt an­knyter till en historisk ”industriell” karaktär.

Projektet har nu fått bygglov och står precis inför genomförande.

Användning Bostäder
Plats Gävle
Byggår 2021 -
Beställare Peritas
Kontaktperson Christian Merkel