Globen stadsutveckling

Hjärtat i söderstaden.

Utvecklingen av Globen Shopping med omnejd är ett stadsbyggnadsprojekt med målet att förverkliga Stockholms stads vision för Söderstaden – “att skapa ett levande, urbant och innehållsrikt stadslandskap”.

Vi arbetar tillsammans med Klövern samt en rad andra aktörer och partners för att utveckla Globen Shopping till en integrerad mötesplats samt att hitta strategier för utvecklingen av verksamheter i bottenvåningarna och stadsliv i hela området. Vi skapar en hållbar och livskraftig stadsplan där existerande och nya strukturer förenas till en stark och attraktiv helhet.

En ny platsbildning och byggnad i Söderstaden
byggnad

Här vill vi tillsammans med Klövern samt en rad andra aktörer och partners skapa ett levande, urbant och innehållsrikt stadslandskap – själva hjärtat i Söderstaden.

Användning Stadsdelsutveckling
Plats Globen, Stockholm
Byggår Pågående
Beställare Klövern
Kontaktperson Sara Sigfridsson