Iso Omena, Esbo

Prisbelönt handelsområde

Iso Omena i Esbo har inte bara utsetts till Finlands och Nordens bästa shoppingcenter utan också Europas mest framgångsrika handelsplatsprojekt. Men faktum är att platsen innehåller mycket mer än bara shopping. Under tio års tid har Wester+Elsner arkitekter medverkat till färdigställandet av detta jättekomplex.

möter invånarnas behov.

På Wester+Elsner arkitekter tror på handelslösningar som samspelar med stadslivet i stort och som svarar på invånarnas behov av mötesplatser, handel, service och upplevelser.

På handelsplatsen Iso Omena i Esbo, väster om Helsingfors, finns det ovanligt mycket av allt. Förutom 200 butiker och många restauranger, är detta en knutpunkt för kollektivtrafiken. Platsen befolkas olika tider på dygnet eftersom människor bor, arbetar och vistas här på fritiden.

Förutom bostäder och kontorsplatser, finns här tillgång till kommunal service, vårdcentral, bibliotek och biograf. I hjärtat av platsen finns en välkomnande mötesplats i form av ett inglasat torg.

År 2018 utsågs Iso Omena till Finlands bästa galleria av NCSC, Nordic Council of Shopping Centers. Året därpå utsågs det till bästa stora handelsplats-projektet i Europa av den internationella motsvarigheten, ICSC. Det gällde omfattande utbyggnads- eller renoveringsprojekt på befintliga handelsplatser. Dessutom hedrades Iso Omena och Citycon med ICSC:s ReSourcepris, för sitt hållbara utvecklingsarbete. 2019 följde NCSC:s utnämning för Nordens bästa shoppingcenter.

långsiktigt samarbete.

Inför utbyggnaden av stadsdelen Mattby i finska Esbo, utlyste kommunen en utvecklingstävling för markområdet söder om centrum. Året var 2008 och tävlingen avsåg rätten att exploatera marken ovanför en ny tunnelbanestation och bussterminal.

Vårt förslag, på uppdrag av Citycon, ledde till en delad vinst med NCC. Under 2010 hade pusselbitarna fallit på plats i ett gemensamt utvecklingsbolag och arbetet med projektet satte igång på riktigt.

Sedan dess har vi bidragit till en fördubbling av gallerians yta.I två etapper har vi varit med och utvecklat området med dess handelsytor, biograf och restaurangområde. Vårt uppdrag har varit att rita konceptet för om- och tillbyggnaden samt att ta fram riktlinjer för gestaltningen. Vi har också fungerat som Citycons rådgivare avseende den kommersiella miljön under hela projektet.

I första etappen samarbetade vi med de finska arkitekterna Arkkitehtitoimisto HKP och i den andra etappen med designbyrån dSign och Parviainen Arkkitehdit.

Vi är mycket stolta över det långsiktiga och lyckade samarbete som vi har haft med Citycon, NCC, Esbo och alla andra samarbetspartners i det här projektet. Vi hoppas att Iso Omena fortsätter att locka många besökare med sina många funktioner och fina flöden.

 

Användning Handel, stadsdelscentrum, kollektivtrafik
Plats Esbo, Helsingfors, Finland
Byggår 2013-2018
Beställare Citycon och NCC Finland
Kontaktperson Fredrik Elsner och Björn Westerholm