Nordstan femman

Tydlighet och omsorg

Femman mitt i Nordstan, en av Göteborgs mest centrala handelsplatser, har fått en välbehövlig omvandling. Men tydlighet som ledstjärna har vi ägnat stor omsorg åt goda materialval, funktion och detaljer. Stråkens lägen har uppdaterats för att skapa bästa möjliga siktlinjer och entréerna har fått en ny och tydligare design som ger en attraktiv och välkomnande känsla.

Femman är en galleria i centrala Göteborg och ligger i Nordstan som är en av norra Europas största marknadsplatser/handelsområden. Under vårt arbete med att projektera ombyggnaden av Femman har en ledstjärna varit tydlighet.

Vi har jobbat mycket för att öka orienterbarheten i kvarteret. Detta har vi gjort genom att förstärka samtliga entréer med tydliga entrérum, välkomnande tak i glittrande mässing, och en belysning som accentuerar entrén och bjuder in.  Från entréerna har vi skapat raka siktlinjer in till kvarterets hjärta, mittrummet, ett rum som blir ett rofyllt och spännande nav genom samtliga tre våningsplan.

Nordstan Femman hörnentré

Femmans utbud är redan idag både blandat och starkt men det kompletteras med ännu flera starka varumärken. Till detta läggs ett restaurangkluster på övre plan som kommer att locka med ett fantastiskt restaurangutbud.

Vår design kännetecknas av både värme och lekfullhet. Därför har vi valt att jobba med kontraster. Exempelvis är råa betongytor satta i kontrast till levande växter, sågad furu mot glittrande mässing och klassiskt ornamenterat golv mot pärlande lekfull belysning. Allt präglat av omsorg i detaljer.

Användning Handelsplats
Plats Nordstan, Göteborg
Byggår 2015-2016
Beställare Hufuvdstaden
Kontaktperson Fredrik Rosell och Christian Merkel