Kiruna handelskvarter

FLYTTEN AV EN STADSKÄRNA

Kirunas pågående stadsomvandling har väl inte gått någon obemärkt förbi – nu börjar den nya stadskärnan ta form och i september öppnade handelskvarteren.

Med stadshuset Kristallen som startskott växer nu övriga byggnader runt stadshustorget fram och i september invigdes handelskvarteren utmed Torggatan.

Wester+Elsner har arbetat med projektet sedan 2016 med början i en övergripande masterplan för stadskärnan till att senare gestalta de invändiga miljöerna i handelskvarteren och utforma interiörer för ett tiotal butiker och restauranger. 

Vår första uppgift var att ta fram en övergripande strategi för handelsytornas placering och utformning. Utgångspunkten var de intentioner som beskrivs i Kirunas utvecklingsplan där handeln koncentreras längs ett stråk – Torggatan – som utgår från stadshustorget och som mynnar i ett område för volymhandel. Handelskvarteren och volymhandelsområdet tillsammans erbjuder en relativt stor mängd samlad handelsyta och läget mitt i stadskärnan möjliggör besökare att komma både till fots, med cykel såväl som med bil och buss. Ambitionen har varit att skapa så bra förutsättningar som möjligt för verksamheterna som ska flytta in och därigenom bidra till ett levande stadsrum. Kvarterens bottenvåningar har utformats för att ge plats för både större och mindre aktörer samt för att möjliggöra en flexibilitet för framtida utveckling. 

Ett antal mindre invändiga torg ger målpunkter i kvarteren och erbjuder en vandring, invändigt och utvändigt, genom den del av stadskärnan där handeln i huvudsak koncentreras. De invändiga torgen har utformats för att ge varje kvarter en egen profil. Den lokala förankringen har varit viktig att framhålla i gestaltningen så att såväl Kirunabor som turisters behov och förväntningar tillgodoses. Med utgångspunkt i den mänskliga skalan och genom omsorg i material och detaljer skapas en varm, varierad och välkomnande miljö. 

Arbetet har skett i samarbete med Kirunabostäder, LKAB och varumärkes- och konceptutvecklaren Christina Blomberg. A-projektörer har varit Stark arkitekter. 

Vi har även arbetat med ett tiotal av de lokala butikerna och restaurangerna som flyttar in i nya lokaler i handelskvarteren. En målsättning har varit att återanvända så mycket som möjligt av befintlig inredning och att utforma en miljö som stärker verksamheternas varumärken. Läs mer om det här:

Kiruna bokhandel
Djungelstugan
Hälsokraft
Kvadrat
Centrum
Pelikan
Vildmarkshörnan
Laguna

Finns även beskrivet i en artikel i oktobernumret av Tidskriften RUM.

Invändigt torg kv 8
Kundgata kv 9
Invändigt torg kv 9
Invändigt torg kv 7
Entré kv 8
Användning Stadsutveckling
Plats Kiruna
Byggår 2019-2022
Beställare LKAB
Kontaktperson Kajsa Axelsson