Kiruna handelskvarter

Ett levande stadsrum

Kirunas pågående stadsomvandling har väl inte gått någon obemärkt förbi – nu börjar den nya stadskärnan ta form och vi har sedan 2016 arbetat med utformningen av handelsytorna i de nya kvarteren.

I augusti 2018 invigde Kiruna sitt nya stadshus, vilket är den första byggnaden som uppförs i den nya stadskärnan. Med detta som startskott kommer nu övriga kvarter runt torget att växa fram och år 2022 planeras handelsgatan vara klar. Wester+Elsner har tillsammans med varumärkes- och konceptutvecklaren Christina Blomberg, tagit fram en strategi för handelsytornas utformning med ambitionen att skapa så bra förutsättningar som möjligt för de publika verksamheter som ska flytta in och därigenom bidra till ett levande stadsrum.

Vi har utgått från de intentioner som beskrivs i Kirunas utvecklingsplan där handeln koncentreras längs ett stråk – handelsgatan – som utgår från torget och som mynnar i ett område för volymhandel. Masterplanen som ligger till grund för fortsatt projektering har utformats för att ge plats för både större och mindre aktörer samt för att möjliggöra en flexibilitet för framtida utveckling. Genom ett antal mindre invändiga torg skapas målpunkter i kvarteren och erbjuder en möjlig vandring, invändigt och utvändigt, genom den del av stadskärnan där handeln i huvudsak koncentreras.

Wester+Elsner ansvarar också för utformningen av de publika miljöerna i tre av kvarteren i den nya stadskärnan. Detta är ett samverkansprojekt mellan LKAB, Kirunabostäder och Nåiden Bygg. Projekterande arkitekter är Tirsén & Aili, Luleå.

Vi arbetar även med kv 6 i Kirunas nya stadskärna. Läs mer om det HÄR.

 

Användning Stad
Plats Kiruna
Byggår 2019-
Beställare LKAB
Kontaktperson Kajsa Axelsson