Logo Meny

Kiruna stadsutveckling

Ett levande stadsrum

Kirunas pågående stadsomvandling har väl inte gått någon obemärkt förbi – nu börjar den nya stadskärnan ta form och vi har sedan 2016 arbetat med utformningen av handelsytorna i de nya kvarteren.

I augusti invigdes Kiruna sitt nya stadshus, vilket är den första byggnaden som uppförs i den nya stadskärnan. Med detta som startskott kommer nu övriga kvarter runt torget att växa fram och år 2022 planeras handelsgatan vara klar. Wester+Elsner har tillsammans med WSP tagit fram en strategi för handelsytornas utformning med ambitionen att skapa så bra förutsättningar som möjligt för de publika verksamheter som ska flytta in och därigenom bidra till ett levande stadsrum.

Vi har utgått från de intentioner som beskrivs i Kirunas utvecklingsplan där handeln koncentreras längs ett stråk – handelsgatan – som utgår från torget och som mynnar i ett område för volymhandel. Masterplanen som ligger till grund för fortsatt projektering har utformats för att ge plats för både större och mindre aktörer samt för att möjliggöra en flexibilitet för framtida utveckling. Genom ett antal mindre invändiga torg skapas målpunkter i kvarteren och erbjuder en möjlig vandring, invändigt och utvändigt, genom den del av stadskärnan där handeln i huvudsak koncentreras.

 

Interiör
Användning Stad
Plats Kiruna
Byggår 2016-
Beställare LKAB
Kontaktperson Kajsa Axelsson
Tillbaka till projekt