Kv Spektern och Jakob

Omvandlingar för attraktivare och bättre handel

Projektet initierades när bankerna, som länge dominerat Stockholms city, började minska sina ytor och lämna innerstaden. Detta lämnade plats för nytt liv i staden. Så vårt uppdrag innebar att frambringa en mer levande del av city, och skapa en omväxlande arkitektur på människovänliga villkor och med minskad biltrafik.

Fastigheterna vid södra sidan av Hamngatan och denna del av Regeringsgatan ägs Vasakronan. De är byggda på 1970-talet och delvis K-märkta. Byggnaderna hade långa och enformiga fasader med många döda sträckor utan handel där miljön upplevdes mörk och trafikdominerad. På Hamngatan, som är en av Sveriges mest persontrafikerade gata, var till exempel skillnaderna stora vid projektstart, med betydligt fler gående på motstående sida jämfört med på ”Vasakronans sida”.

Uppdraget har inneburit att ställa om ytor från annan verksamhet och driva upp personflödena kring fastigheterna, skapa ny handel med bättre ekonomi för fastighetsägaren, renovera befintliga handelsytor, ändra butiksindelning, förändra fasader, belysning, skyltar och gatumiljö samt få in flera attraktiva handelshyresgäster.

Wester+Elsner har skapat kortare butiksfasader med entréer från gata och kortare väg mellan entréerna, tagit bort prång samt gjort miljön ljusare och öppnare. Butikerna ska andas mer ”stad” och mindre ”miljonprogram”. Butiksinnehållet är uppgraderat och förbindelsen med Sergelgången, NK, Gallerian och Tunnelbanan har förbättrats. Några delar i belysnings- och skyltprojektet har ännu inte genomförts, och samarbetet fortsätter.

Projektet har gett en god inblick i utmaningen att förändra Stockholm där många aktörer, som flera fastighetsägare, olika arkitektkontor, butiksägare och andra hyresgäster, Stadsbyggnadskontoret, Trafikkontoret, SL, Skönhetsrådet med flera är inblandade.

Användning Butiker
Plats Stockholm city, Klara
Byggår 2008 -
Beställare Vasakronan
Kontaktperson Ivar Kandell