Kv Spektern och Jakob

Omvandlingar för attraktivare och bättre handel

Projektet initierades när flera storbanker, som länge dominerat Stockholms city, började minska sina ytor och lämna innerstaden. Detta lämnade plats för nytt liv och nya möjligheter i staden. Vårt uppdrag innebar att genom att skapa en mer omväxlande arkitektur på människovänliga villkor och med minskad biltrafik, ge plats för ett livligare gatuliv i denna så centrala del av city.

Fastigheterna vid södra sidan av Hamngatan och denna del av Regeringsgatan ägs av Vasakronan. De är byggda på 1970-talet och delvis K-märkta. Byggnaderna hade långa och enformiga fasader med många “döda” sträckor utan handel. Miljön upplevdes som mörk och trafikdominerad. På denna del av Hamngatan, som är en av Sveriges mest persontrafikerade gata, var skillnaderna i gångflöden flerfaldiga vid projektstart, med betydligt fler gående på den  motstående norra sidan.

Uppdraget har inneburit att ställa om ytor från annan verksamhet och driva upp personflödena kring fastigheterna. Vi skulle skapa ny handel med bättre ekonomi för fastighetsägaren, renovera befintliga handelsytor, ändra butiksindelning, förändra fasader, belysning, skyltar och gatumiljö samt få in flera attraktiva handelshyresgäster.

Wester+Elsner har skapat kortare butiksfasader med entréer från gata och kortare väg mellan entréerna, tagit bort prång samt gjort miljön ljusare och öppnare. Butikerna ska andas mer ”stad” och mindre ”miljonprogram”. Butiksinnehållet är uppgraderat och förbindelsen med Sergelgången, NK, Gallerian och Tunnelbanan har förbättrats. Belysning och skyltar har designats om.

Projektet har gett en god inblick i utmaningen att förändra en plats i Stockholm där väldigt många olika intressen ska tas tillvara. I detta projekt har bland andra flera olika fastighetsägare och arkitektkontor, butiksägare, andra hyresgäster, Stadsbyggnadskontoret, Trafikkontoret, SL, och Skönhetsrådet varit engagerade.

Användning Butiker
Plats Stockholm city, Klara
Byggår 2008 -
Beställare Vasakronan
Kontaktperson Ivar Kandell