Kungsbron

Ett randigt landmärke

Besökare som anländer till Stockholms centralstation norrifrån, välkomnas av kvarteret Kungsbron. Med sin speciella brokiga fasad ger det en första aning om huvudstadens möjligheter.

Levande uttryck

Variation är en nyckel till god stadslivsutveckling. Det gäller både hur vi bygger in möjligheter till olika sätt att använda en plats och hur vi skapar ett levande estetiskt uttryck. Fasaden till den stora byggnaden i kvarteret Kungsbron är ett bra exempel på det senare.

Här har vi lekt med färger och former och skapat en lekfull, överraskande, men ändå harmonisk helhet. Byggnaden ändrar utseende och tonläge beroende på vilket perspektiv du betraktar den ifrån.

Att vår lösning blivit lyckad ur ett fastighetsperspektiv har visat sig två gånger – när byggnaden sålts till rekordpriser. Vi är mycket glada över att ha bidragit till detta färgstarka landmärke i stadens centrum.

fasad
Estetik som överraskar. Från Kungsbron och centralens bangård ser vi de svarta stålfasaderna med starkt färgade fönsternischer.

transformation

NCC Property Development kom till Wester+Elsner arkitekter med ett akut gestaltningsproblem. Med bara sex månader kvar till byggstart hade man insett att den befintliga planen inte höll.

Vår uppgift blev att på kort tid transformera kvarteret, utifrån befintlig grundstomme. Efter några intensiva dagar och ett antal skisser fattade NCC:s ledning beslut om att gå vidare med Wester+Elsners gestaltningsidé – den som vi i dag ser förverkligad i kvarteret Kungsbron.

byggnad exterior
Från Östra Järnvägsgatan möts vi av mer traditionella material som puts och sten med en fri fönstersättning.
Interiör från översta planet
Hörntornet
Användning Kontor och butikslokaler
Plats Kungsbron 2-20 och Östra Järnvägsgatan 21-27, Stockholm
Byggår 2006-2009
Beställare NCC Property Development & Stockholm Parkering