Kv Sågen, kontorsombyggnad

60-tal i ny skepnad

Som ett led i utvecklingen av det nya stadsdelscentrumet i Hornstull uppdaterades befintliga kontorsytor i Kv. Bulten 19 och kvarteret Sågen 19.

Vi har ansvarat för den exteriöra utformningen av kontorshuset samt utformningen av handelsdelarna.

Projektet blev nominerat till ROT-priset 2009. I Kvarteret Bulten består arbetet till största delen av interiöra förändringar. Den befintliga fasaden behålles i sin helhet, dock tillkommer nya kontorsytor i en tillbyggnad på Borgargatan.

Läs också vidare på vår hemsida om hela projektet Hornstull!

Användning Kontor, butiker
Plats Stockholm
Byggår 2009-2013
Beställare Bonnier Fastigheter
Kontaktperson Christian Merkel