Stockholms central

NYA MÖTESPUNKTER

I samband med omorganiseringen av Stockholms Centralstation ville Jernhusen etablera en informationspunkt mitt i Stockholms centrals stora hall, samt och nya väntytor. Vi fick uppdraget att formge informationspunkten samt att utveckla och designa nya sittplatser och vänt-lounger.

Informationsdiskens funktion är både en allmän turistinformation, en ”concierge” för Centralstationen med information om allt som har med stationen att göra och även erbjuda en rad olika servicetjänster, som biljetter till kulturevenemang, transporter, guidade turer och sightseeings, samt exponeringsyta för företag inom turistnäringen.

Vi fick uppdraget att formge informationsdisken till att fungera i samklang med Centralhallens historiska miljö och samtidigt vara modern, funktionell och kommunicera Jernhusens varumärke.

Väntlounge och specialgjorda sittmöbler

 

Jernhusen ville även optimera och utöka sittytan i den södra delen av Centralhallen på Stockholms Centralstation.

I samarbete med Green Furniture utvecklades och designades bänken ”Nova C with Backrest”, med utgångspunkt i Jernhusens behov, men för produktion även för en bredare marknad. Vi designade bänken i runda former, med sittplatser både på in- och utsida, för att optimera antalet sittplatser, men även för att knyta samman sittarealen med den historiska fontän, som står som en central cirkulär skulptur i mitten av sittytan. Städning, underhåll och drift har varit viktiga delar i utvecklandet av bänken, liksom de estetiska värdena och ett miljömässigt hållbart produktionsätt.

Användning Informationsdisk, publika väntytor
Plats Centralstationen, övre plan, Klarabergsviadukten Stockholms Centralstation, Centralhallen
Byggår 2012, 2013
Beställare Jernhusen AB, Jernhusen/ Stockholm Info AB
Kontaktperson Fredrik Elsner