Liljeholmstorget

Med stadslivet i centrum.

På Wester+Elsner arkitekter insåg vi tidigt att ett stadsdelscentrum måste möta många av besökarnas behov, inte bara ett i taget. Liljeholmstorgets galleria är ett bra exempel på ett multifunktionellt komplex, som tjänar många olika syften för stockholmarna.

enorm potential.

Liljeholmstorget är ett uppdrag som utvecklats över lång tid under flera uppdragsgivare. Från början ett biografpalats för den numera nedlagda biografkedjan Sandrews, vilka tog in partners för att utveckla det till mer än bara biograf. Liljeholmen var då, i början av 2000-talet mest en parkeringsplats och en grusslänt upp mot Nybohovsbacken, utan bebyggelse – trots sitt centrala läge.

Vi var redan då övertygade om att läget hade en enorm potential för stadslivsutveckling.

Efter några år av utveckling och en ny detaljplan förvärvade Citycon projektet och genomförde en 3D-fastighetsbildning. Citycon valde att arbeta med Wester+Elsner för att vi förstod flöden och platsens utmaningarna och därför kunde bidra till att skapa den bästa lösningen för handelsplatsen.

Hösten 2009 lades en för Liljeholmens utveckling avgörande pusselbit till, då torgytan utökades och stadsdelen fick med ett rejält tillskott av handel och service i Liljeholmstorget Galleria.

Projektet utfördes i gott samarbete med Heba och Equator Stockholm, där Wester+Elsner arkitekter ansvarat för idéer, gestaltning och projektering av handelsdelarna och kopplingen till tunnelbanan.

I linje med fastighetsägaren Citycons höga ambition i miljö- och hållbarhetsfrågor LEED-certifierades projektet som första köpcentrum i Europa till högsta valören ”platinum”.

 

 

Projektet hade stora utmaningar i de stora topografiska höjdskillnader som finns på platsen samt låsta lägen för möjliga entréer.

Dessutom fanns en äldre byggnad att koppla ihop sig med som satta andra förutsättningar.

Det resulterade i en lösning med svängda kundgator och flera olika entréer mot torget, tunnelbanan och bergrumsgaraget i anläggningens bakkant. De organiskt formade kundgatorna och olika våningshöjder i olika delar av komplexet gav upphov till gestaltningslösningar som klarade både svängar och höjdskillnader. Exempel på detta är ”isflaks-undertaken” och ”surfbrädorna” på översta planet. De senare var inspirerade av skelettuppbyggnad och vingar. Funktionen de gav var sammanhållna inre tak som kunde stiga, sjunka, luta och svänga.

strategiskt läge.

Liljeholmstorgets galleria i tre plan är en väl integrerad del i det större projektet Liljeholmstorget. Med ett brett handels- och serviceutbud och ett varierat övrigt innehåll så som närsjukhus, barnavårdscentral, arbetsplatser, bostäder, gym m.m. är det ett av de första exemplen på att man lämnar ”single-use”-stadsbyggandet bakom sig, för att istället bygga multifunktionellt med ett helhetsinnehåll som ger stadsliv. Med sitt strategiska läge och en struktur som når många olika nivåer står centrat i direkt förbindelse med omgivande bostäder, tunnelbana, tvärbana, bussar och ett eget bergrumsgarage i flera våningar, något som både borgar för och underlättar goda flöden i hela komplexet.

Liljeholmstorgets galleria har styrkt vår tes om att ett multifunktionellt stadsbyggande var och är framtiden.

Liljeholmstorget har många år i rad flera belönats med utmärkelsen “bästa köpcentrum” och verksamheten går strålande.

Användning Stadsdelscentrum
Plats Liljeholmen, Stockholm
Byggår 2008-2009
Beställare Citycon
Kontaktperson Fredrik Elsner och Ivar Kandell