Liljeholmstorget

Med stadslivet i centrum.

På Wester+Elsner arkitekter insåg vi tidigt att en plats måste möta många av besökarnas behov, inte bara ett i taget. Liljeholmstorgets galleria är ett bra exempel på ett multifunktionellt komplex, som fortsätter att tjäna flera syften för stockholmarna.

strategiskt läge.

Liljeholmstorgets galleria i tre plan är en väl integrerad del i det större projektet Liljeholmstorget. Med ett brett utbud och ytterligare innehåll också verksamheter som närsjukhus, barnavårdscentral, arbetsplatser, bostäder, gym m.m. är det ett av de första exemplen på att man lämnar ”single-use” stadsbyggandet bakom sig, för att istället bygga multifunktionellt med ett helhetsinnehåll som ger stadsliv. Med sitt strategiska läge och många nivåer står det i direkt förbindelse med tunnelbana, tvärbana, bussar och ett eget bergrumsgarage i flera våningar.

Wester+Elsner var redan då övertygade om att ett multifunktionellt stadsbyggande var framtiden, särskilt i ett sådant centralt läge. Därför var det viktigt för oss att få till så bra flöden som möjligt utifrån platsens förutsättnnigar.

Projektet hade stora utmaningar i de stora topografiska höjdskillnader som finns på platsen och låsta lägen för möjliga entréer. Dessutom fanns en äldre byggnad att koppla ihop sig med givna förutsättningar. Det resulterade i lösningen med svängda kundgator, med flera entréer mot torget, tunnelbanan och i bakkant mot bergrumsgaraget. De organiskt formade kundgatorna gav i sin tur anledning till att skapa gestaltningslösningar som klarade både svängar och höjdskillnader. Detta resulterade exempelvis ”isflaks-undertak” och på översta planet ”surfbrädorna”. De senare var snarare inspirerade av skelettuppbyggnad och vingar. Funktionen var att få ett sammanhållet inre tak som kunde stiga, sjunka, luta och svänga.

enorm potential.

Hösten 2009 lades en pusselbit till då torgytan utökas och stadsdelen fick med ett rejält tillskott handel i Liljeholmstorget Galleria.

Ett uppdrag som kommit till över lång tid under flera uppdragsgivare. Från början ett biografpalats för den numera nedlagda biografkedjan Sandrews, vilka tog in partners för att utveckla det till mer än bara biograf. Liljeholmen var då, i början av 2000-talet mest en parkeringsplats och en grusslänt upp mot Nybohovsbacken, utan bebyggelse – trots sitt centrala läge.

Vi var redan då övertygade om att läget hade en enorm potential för stadslivsutveckling.

Efter några år av utveckling och ny detaljplan köpte Citycon projektet och uppförde det som 3D-fastighetsbildning. Citycon valde att arbeta med Wester+Elsner för att vi förstod flödena och utmaningarna och därmed kunde prestera den bästa lösningen för handelsplatsen.

I ett gott samarbete med Heba för bostäder och Equator Stockholm, där Wester+Elsner arkitekter ansvarat för idéer, gestaltning och projektering av handelsdelarna och kopplingen till tunnelbanan.I linje med fastighetsägaren Citycons höga ambition i miljö- och hållbarhetsfrågor, LEED-certifierades projektet som första köpcentrum i Europa till högsta valören ”platinum”.

Liljeholmstorget har fått flera priser för bästa köpcentrum och verksamheten går strålande.

Användning Stadsdelscentrum
Plats Liljeholmen, Stockholm
Byggår 2008-2009
Beställare Citycon
Kontaktperson Fredrik Elsner och Ivar Kandell