Parkeringshus, Danderyds centrum

En överraskande parkering

Ett parkeringshus kan göra mer än att förvara våra fordon. I samband med stadslivsutvecklingen i Danderyd skapade Wester+Elsner arkitekter denna välkomnande byggnad, med ett ytskikt som både fångar vinden och besökarnas blickar.

variationer och blänk.

Detta är den framtida bilentrén till Danderyds centrum.

Den bilburna besökaren måste omedelbart känna sig välkommen när man kör in. Med de ganska ogästvänliga grundförutsättningarna i en oklimatiserad parkeringsanläggning, var därför ett tidigt beslut att arbeta med färg, mycket ljus och fasader som inte upplevdes som ett parkeringshus i betong.

Lösningen blev utvändigt att arbeta med guldfärgade väggelement ställda i olika vinklar för att skapa variation och blänk, innanför detta ett rostfritt silverfärgat nät för att fånga vind och skydda mot fall.
Invändigt är färgsättningen och mönster utfört i en skala från ljusrosa till rött, ställt mot råa betongytor och svart som kontrast. Förhoppningen är att förstagångsbesökaren känner sig välkomnad och något utöver förväntat.

För att lösa själva parkeringssystemet i det relativt höga parkeringshuset inom den inte helt ändamålsenliga planen med koppling till befintligt garage, prövades ett stort antal lösningar och körsystem. Den enda lösning som fungerade någorlunda var två skepp med halvplansramper emellan.

Parkeringshuset är inte att betrakta som klart och fullt fungerande förrän det befintliga garaget byggts om och omdisponerats efter nya Danderyds centrum, och då gångbron över E18 är på plats.
Till dess är vissa delar provisorier.

Byggnaden uppfördes som totalentreprenad.

bilar och fotgängare.

Inom ramen för det större projektet Danderyd centrum, var uppdraget att lösa ett parkeringshus i åtta-nio plan med ca 550 parkeringsplatser och förbereda för en framtida lastdocka till Danderyds centrum, genom byggnaden, kopplat till existerande garage i Mörby centrum. Placeringen är från centrumet sett på motstående sida av E18, och i framtiden skall parkeringshuset kopplas till centrum med en ny inglasad gångbro. Inom uppdraget gällde det också att lösa en trygg gångväg för fotgängare från ena sidan av E18 till andra.

Detaljplanens mått och form innebar stora utmaningar eftersom den inte gav rätt förutsättningar för de ganska bestämda måttkedjor, ramplängder och system som parkering behöver. Grundförutsättningen var att det skulle byggas i betong, med sprängsäkra väggar mot transporter på E18, samt öppna väggar i det fall det skulle uppstå en brand i en bil.

Användning Parkeringshus
Plats Danderyds centrum
Byggår 2017-2018
Kontaktperson Ivar Kandell
Beställare Skandia Fastigheter
Kontaktperson Fredrik Elsner