Parkeringshus, Danderyds centrum

En parkering som överraskar

Ett parkeringshus kan vara mer än en förvaring för fordon. I samband med stadslivsutvecklingen i Danderyd skapade Wester+Elsner arkitekter denna välkomnande byggnad, med en fasad som både fångar vinden och besökarnas blickar.

variationer och blänk

Detta är den framtida bilentrén till Danderyds centrum.

Den bilburna besökaren känner sig omedelbart välkommen.  Vi beslutade tidigt att arbeta med färg, mycket ljus och fasader som inte upplevdes som ett parkeringshus i betong för att upplevelsen skulle bli en annan än den man annars ofta får i en oklimatiserad parkeringsanläggning.

Lösningen blev utvändigt att arbeta med guldfärgade väggelement ställda i olika vinklar för att skapa variation och blänk, innanför detta ett rostfritt silverfärgat nät för att fånga vind och skydda mot fall.
Invändigt är färgsättningen och mönster utfört i en skala från ljusrosa till rött, ställt mot råa betongytor och svart som kontrast. Förhoppningen är att förstagångsbesökaren känner sig välkomnad och får en upplevelse utöver det förväntade.

bilar och fotgängare

Inom ramen för det större projektet Danderyds centrum, fick vi flera delprojekt, bland annat dessa –  att rita ett parkeringshus i åtta-nio plan med ca 550 parkeringsplatser,  förbereda för en framtida lastdocka kopplad till ett existerande garage i Mörby centrum samt att förbereda för en trygg gångväg i form av en inglasad gångbro från nya Danderyds Centrum på ena sidan av E18 till parkeringshuset och dess omgivningar på andra sidan.

 

Kombinationen av detaljplanens regleringar, en koppling till befintligt garage samt det relativt höga parkeringshuset var en utmaning som resulterade i  ett parkeringssystem utformat som två skepp med halvplansramper emellan.

Övriga ganska speciella krav var bland annat att parkeringshuset skulle byggas i betong, med sprängsäkra väggar då transporter med farligt gods förekommer på E18, samt ha öppna väggar i det fall det skulle uppstå en brand i en bil.

Parkeringshuset kommer att stå fullt färdigt först när det  befintliga garaget har anpassats till planerna för nya Danderyds centrum, och gångbron över E18 är på plats.

Byggnaden uppfördes som totalentreprenad.

Användning Parkeringshus
Plats Danderyds centrum
Byggår 2017-2018
Kontaktperson Ivar Kandell
Beställare Skandia Fastigheter
Kontaktperson Fredrik Elsner