Södra kontorshuset, Danderyds centrum

En träask i en glasbox

I Danderyds centrum händer det spännande saker. I samband med en omfattande stadsutveckling på platsen har vi bland annat skapat denna kontorsbyggnad, den första i sitt slag. Här har vi tänkt både innanför och utanför boxen.

stadsliv och reflektioner

Detta är den första nya kontorsdelen i helheten av det framtida Danderyds centrum.

Detaljplanens krav gav idén till att skapa gestaltningsuttrycket ”en ask av trä inuti en glasbox”. Med andra ord blev det en dubbelskalsfasad.

Den yttre glasfasaden har fått små vinkelskillnader för att skapa olika blänk och reflektioner.
Som ett led i att skapa mer stadsliv i Danderyds centrum har byggnaden lokaler i bottenvåningen med bl.a. två nya restauranger för att öka matutbudet på platsen.

Vi har också inrett några av hyresgästernas kontor högre upp i huset.

Byggnaden uppfördes som totalentreprenad.

åtta våningar

Inom ramen för det större projektet Danderyd centrum, för Skandia Fastigheter, fick vi uppdraget att lösa ett kontorshus om åtta våningar inom en liten, säreget formad detaljplan, med många vinklar och ett ganska litet fotavtryck. Byggnaden är placerad vid torget i södra delen i Mörby centrum.

Detaljplanen angav paradoxalt både glas i fasaden samtidigt med krav om 20 cm betong för skydd mot explosion från E18.

Vi inledde uppdraget i ett tidigt skede i för fastighetsägaren Skandia Fastigheter och slutförde bygghandlingsprojekteringen på uppdrag av totalentreprenören JM Entreprenad.

 

Användning Kontorshus med lokaler i bottenvåningen
Plats Danderyds Centrum, Danderyd
Byggår 2017-2018
Beställare Skandia Fastigheter och JM Entreprenad