Södra kontorshuset, Danderyds centrum

En träask i en glasbox

I Danderyds centrum händer det spännande saker. I samband med en omfattande stadsutveckling på platsen har vi bland annat skapat denna kontorsbyggnad, den första i sitt slag. Här har vi tänkt både innanför och utanför boxen.

stadsliv och reflektioner.

Detta är den första nya kontorsdelen i helheten av det framtida Danderyds centrum.

Detaljplanens krav gav idén till att skapa gestaltningsuttrycket ”en ask av trä inuti en glasbox”. Med andra ord blev det en dubbelskalsfasad.

Den yttre glasfasaden har fått små vinkelskillnader för att skapa olika blänk och reflektioner.
Som ett led i att skapa mer stadsliv i Danderyds centrum har byggnaden lokaler i bottenvåningen med bl.a. två nya restauranger för att öka matutbudet på platsen.

Vi har också inrett några av hyresgästernas kontor högre upp i huset.

Byggnaden uppfördes som totalentreprenad.

åtta våningar.

Inom ramen för det större projektet Danderyd centrum, för Skandia Fastigheter, var uppdraget att lösa ett kontorshus om åtta våningar inom en liten säreget formad detaljplan, med många vinklar och ett ganska litet fotavtryck.

Detaljplanen angav paradoxalt både glas i fasaden samtidigt med krav om 20 cm betong för skydd mot explosion från E18.

Uppdraget övergick senare till att vara arkitekt för totalentreprenören JM Entreprenad.

Placeringen är vid torget i södra delen i Mörby centrum.

Användning Kontorshus med lokaler i bottenvåningen
Plats Danderyds Centrum, Danderyd
Byggår 2017-2018
Beställare Skandia Fastigheter och JM Entreprenad
Kontaktperson Fredrik Elsner och Svante Norder