RE: Liljeholmen – från spårområde till levande stadsdel

På uppdrag av Citycon fortsätter nu Wester+Elsner arkitekter att utveckla stadslivet i Liljeholmen. I samarbete med Reflex arkitekter, Ettelva arkitekter och Topia landskapsarkitekter, skapar vi en ny dynamisk mötesplats på det sista öppna spårområdet. 

– Platsen är till för alla, inte minst för de som redan bor och verkar i området och de som kommer att göra det i framtiden. I dag när de närmar sig sitt torg och vardagsrum, så möts de av stängsel och spårområden och teknikbyggnader. Det är det vi bygger bort nu, förklarar Fredrik Elsner i den filmen som Citycon tagit fram för att beskriva omdaningen.

Genom århundradena har Liljeholmen varit en plats som ständigt förändrats. Och nu sker det igen. Inom några år kommer en ny stadsmiljö växa fram där spårområdet finns idag. Här skapas en plats för nya möten, nya sätt att arbeta, umgås och leva.

Projektet, som Citycon kallar RE: Liljeholmen, kopplar ihop Nybohovsbacken med Liljeholmstorget med ett helt nytt inomhusstråk. Även Liljeholmstorget kommer att bli en mer inbjudande plats med bättre kontakt till grönområdena i Trekantsparken och sjön.

Wester+Elsner arkitekter har länge samarbetat med projektägaren Citycon i utvecklandet av Liljeholmstorget och stod som arkitekt för gallerian som öppnade 2009.

– Det är ett tidigt exempel på ett modernt blandat stadsdelscentrum, utformat för att möta medborgarnas behov av smidiga kommunikationer, shopping, vård, boende, arbete och rekreation – allt samlat på en och samma plats, säger Fredrik Elsner.

På uppdrag av Citycon och i samarbete med projektets övriga arkitekter – Reflex arkitekter, Ettelva arkitekter och Topia landskapsarkitekter – fortsätter vi nu att utveckla denna dynamiska mötesplats, nära Stockholm city.

– Vårt jobb är att utforma mötesplatsen, handeln och stadslivet, och att sammanföra flöden och gestaltning till en harmonisk helhet, avslutar Fredrik Elsner.

Mer läsning
RE:Liljeholmen ägs och drivs av Citycon. Mer information hittar du på reliljeholmen.se.
Wester+Elsner arkitekters projektsida.

Tyck till om detaljplanen!
Hos Stockholms stad kan du, till den 15 mars 2021, lämna dina synpunkter på förslaget om utbyggd galleria, kontor, hotell, bostäder och förskola i Liljeholmens centrum. Läs mer här.

Renderade bilder: Citycon/TMRW

 

Publicerad: 4 February, 2021