Hands opening a book

W+E uppmärksammas i boken om Nya Klara

Ett nytt kapitel i stadsutvecklingen. I boken Nya Klara – Sveriges modernaste stadsdel, ger arkitekturhistorikern Martin Rörby en delvis ny bild av den ständigt pågående omdaningen av centrala Stockholm. Till sin hjälp har han fotografen Erik G. Svensson.

– Man hamnar ofta i ett ”bättre förr” när det gäller Klarakvarteren. Berättelsen har något sepiatonat över sig, säger Martin Rörby. Jag har valt att lyfta hur området ända sedan det tidiga 1800-talet har varit en framåtsyftande stadsdel, alltid först med det senaste. Sepiatonerna har lagts på i efterhand.

Efterkrigstidens kritiserade Norrmalmssanering och Klarabohemerna som försvann med den, är inte, som så ofta annars, fokus i den här boken. I stället har Martin Rörby främst koncentrerat sig på omvälvningen som skett sedan 1980-talet och framåt, en utveckling som han själv har följt på nära håll, bland annat i egenskap av tidigare sekreterare i Stockholms skönhetsråd.

I de nya Klarakvarteren finns det både lyckade och mindre lyckade lösningar, menar han. Malmskillnadsgatan, utanför SEB-bankens tidigare huvudkontor, är exempel på en tidigare död plats, där folklivet nu äntligen har runnit till. Liksom Klarabergsgatan utanför Åhléns City, som numera helt är förbehållen kollektivtrafiken och gångtrafikanterna.

Wester+Elsner arkitekter nämns på flera ställen i boken. Martin Rörby kommenterar:

– Det finns två projekt som är extremt bra. Kungstrappan, med glaskroppen som omsluter passagen från Regeringsgatan ner till Kungsgatan, är lysande. Sedan har vi Kungsbrons fasadgestaltning mot Östra Järnvägsgatan med klinker och puts i olika grå och svarta toner. Den sticker ut och är vansinnigt bra. Ett exempel på hur man kan göra modern arkitektur lika detaljerad och finlemmad som i äldre hus.

Om du vill bläddra i Martin Rörbys bok är du välkommen till vårt kontor på en kaffe! Den går naturligtvis också att beställa från Max Ströms förlag.

 

Publicerad: 14 June, 2023