-

Arbetsfält

Vår kompetens sträcker sig i hela spektret från rådgivning och strategier till byggritningar, över inredning upp till den stora skalan av byggnader, stadsutveckling och stadsbyggnad.

Genom vår kunskap om mänskliga handlingsmönster och flöden som är relevant inom de flesta områden har vi genom åren utvecklat vår verksamhet till att omfatta ett brett spektra av projekt i alla skalor, så som stadsutvecklingsprojekt, handel, kultur, service, arbetsplatser och kommunikation, ofta i ett gemensamt sammanhang. Kort sagt i miljöer där det rör sig mycket människor.

Genom vår breda kompetens och stora variation på uppdrag samarbetar vi även ofta med andra kompetenser, flera fastighetsägare i samverkan, arkitekt-kollegor, myndigheter liksom akademin och forskning.

Wester+Elsner arkitekter utformar alltifrån butiker och caféer, bibliotek, kontor, lokaltrafik- och stationsmiljöer till större handelsplatser och stadsdelar.